Müşteri Celbi Duası

Bir insanı kendine Celp (çekmek) etti. Celb kullanıldığı yere göre farklı anlamlar içerir.

Müşteri Celbi, bir insanın çalıştığı veya işlettiği iş yerine daha fazla müşteri gelmesi için, Yaptığı bir şeydir. İslam'da müşteri celbi diye birşey yoktur. Ancak islamda Allah'tan işlerinin iyi olmasını, bereketli olmasını, daha fazla kazanmak için Dua etmesi tavsiye edilmiştir. Allah hiç bir kuluna haksızlık etmez, onu darda bırakmaz, yeter ki İnsan samim, dürüst, helalinden kazanmaya çalışsın.

Borçlular sıkıntıya düşmüşler, bol Rızık ieteyenler için bazı Dualar tavsiye edilmiştir.

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hu vel melâiketü ve ulûl ilmi kâimen bilkıst. Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.

Anlamı:

Şehadet eder Allâh kesinlikle, Tanrı yoktur ancak O vardır. Melekler ve ilim sâhipleri de buna şâhidlik etmişlerdir. Azîz ve Hakîm olan O vardır, TANRI YOKTUR!.

Okunuşu:

Kulillâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tuızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü biyedikel hayr inneke alâ külli şey’in kadiyr. Tûlicülleyle fin nehâri ve tûlicünnehâre filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzuku men teşâü biğayri hisâb.

Anlamı:

Mülkün sâhibi olan Allâh’ım, mülkünü istediğine verirsin, istediğinden de alırsın, kimi istersen şânını yükseltir, kimi istersen de zelîl edersin, hayır senin yedindedir. Şüphesiz gücün her şey’e yeter. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartırsın. Dilediğine hesapsız rızk ihsan eylersin.

Bilgi:

Bu üç âyet-i kerîmenin hassalarından birkaçı için şöyle der bâzı evliyâullah: Beş vakit namazından sonra bir kimse Fâtiha, Ayetel Kürsî, Al-i İmran’ın on sekiz, yirmi altı ve yirmi yedinci âyetlerini okursa şu beş şeyden emin olur:

1. Cenâb-ı Allâh o kimseyi sırât-ı müstakimden ayırmaz.
2. Her türlü kazâ belâ ve musibetlerden Muhafaza olur.
3. İmansız ölmez,
4. Rızık sıkıntısı çekmez.
5. Bulunduğu topluluklarda hâtırı sayılır bir kişiliğe sahip olur.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Müşteri Celbi Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları